slogan

Odnosi sa javnošću (PR)

prImate vrhunski proizvod koji zaslužuje pažnju javnosti a nemate resurse za adekvatnu medijsku promociju?

Tu smo da vam predložimo kreativna rešenja i uspostavimo partnerske veze izmedu vaše kompanije i medija.

  • Nudimo vam pomoć u skretanju medijske pažnje na ono što smatrate važnim u svom poslovanju.
  • Kreiramo promotivne strateške planove u skladu sa prioritetima kompanije.
  • Organizujemo medijske promocije u saradnji sa vašom službom marketinga ili samostalno.
  • Pripremamo menadžere, projektne lidere i zaposlene u PR i marketing sektorima za sve vrste javnih nastupa, nudeći elegantna rešenja za komuniciranje u kriznim situacijama.