slogan

Stilovi menadžmenta

stilovi menadzmentaOpis treninga:

U kojoj meri je vaša kompanija ogledalo ljudi na rukovodecim mestima?

Poput modnih i stilovi menadžementa se menjaju i prilagođavaju zahtevima vremena i tržišta. Skloni smo da neke kompanije zahvaljujući normama, pravilima i mehanizmima upravljanja svrstavamo u japanske, a neke druge, pak, u nordijske tipove, iako smo hiljadama kilometara udaljeni od ovih zemalja.

Cilj ovog treninga je da učesnicima približi razlicite vrste menadžmenta i olakša im prepoznavanje i snalaženje u različitim stilovima rukovođenja.

Pomažemo vam da analizirate i razumete kanale odlučivanja, da predupredite konfliktne situacije i da se izborite sa reakcijama i ponašanjem ljudi pod stresom.

Na ovom treningu predstavljamo:

  • razlike izmedu menadžera i lidera
  • osnovne tipove menadžera
  • faktore koji uticu na promenu menadžerskog stila
  • značaj precizne komunikacije
  • zbunjujuće poruke neverbalne komunikacije
  • osobine omiljenih menadžera
  • greške preko kojih se teško prelazi