slogan

Motivacija

motivacijaOpis treninga:

Motivacija igra ključnu ulogu u postizanju ciljeva, izgradnji samopouzdanja, produktivnosti i kvalitetu obavljenog posla.

Ovaj trening ima za cilj pružanje pomoci učesnicima da bolje razumeju sebe i svoje motivacione faktore.

Kroz različite motivacione testove vam pružamo informacije o faktorima koji pokreću vas i vaše kolege. Zahvaljujući ovom treningu razumećete zašto vam neke kolege odgovaraju više od drugih i saznati po čemu se sve razlikujemo u radnom okruženju.

Na ovom treningu predstavljamo:

  • teorije motivacionih faktora
  • umetnost postavljanja pitanja
  • testove za utvrđivanje dominantnih motivatora
  • različite tipove ponašanja na radnom mestu
  • veštinu davanja preciznih povratnih informacija