slogan

Korporativna kultura

korporativna kulturaOpis treninga:

Stavovi, pisana i nepisana pravila ponašanja zaposlenih, njihova verovanja, humor, oznake, navike, vrednosti, stilovi rukovođenja i ton komuniciranja čine jedan od mističnih pojmova savremenog menadžmenta - korporativnu kulturu.

Ovaj teško merljiv, a istovremeno veoma vidljiv fenomen određuje koliko ste atraktivan poslodavac, kako vas doživljava konkurencija i šta o vama pričaju kupci.

Cilj ovog treninga je da učesnicima pojasni stubove vaše organizacione kulture i pojača njihove osećaje pripadnosti, lojalnosti i zadovoljstva.

Uz interaktivne i zabavne radionice, kroz brojne praktične vežbe zamene uloga otkrićemo ime se ponose vaši zaposleni, šta ih motiviše i kako se uklapaju u viziju zajedničke budućnosti.

Na ovom treningu ćete otkriti:

  • osnove korporativne kulture
  • značaj asertivne komunikacije
  • 4 načina razumevanja
  • razlike između"ja" i "mi" menadžmenta
  • Zevsa, Atinu, Dionisija i Apolona kao bogove menadžmenta
  • osnovne radne stilove
  • savete za rešavanje kriznih situacija