slogan

Upravljanje ljudskim resursima (HR)

hrKroz direktnu saradnju sa Vašim HR sektorom, kompanijskim menadžmentom ili samostalno, analiziramo postojeće kadrovske probleme i predlažemo održiva rešenja u optimizaciji vaših ljudskih resursa i troškova. Maksimalan radni učinak, motivacija i lojalnost zaposlenih predstavljaju ključ uspeha kompanija koje ozbiljno ulažu u svoju budućnost. Nudimo vam pomoć u sledećim aktivnostima:

  • Selekcija kandidata
  • Izrada organizacione šeme
  • Analiza i opisi posla
  • Definisanje HR procedura
  • Postavljanje razvojnog sistema i plana obuka zaposlenih
  • Izrada priručnika za zaposlene
  • Uspostavljanje sistema izveštavanja
  • Uspostavljanje sistema uvođenja novozaposlenih u tim
  • Savetovanje HR-a i menadžmenta kompanije u rešavanju konkretnih kadrovskih problema
  • Evaluacija rada zaposlenih